Plastaffald: Sådan forpligter vi os til genanvendelighed

Det skaber altid affald, når vi mennesker producerer noget, uanset hvad. I plastproduktion genanvender vi det meste affald direkte i produktionen, såsom afskær, fejlbehæftede produkter og så videre.

Primo commits to reduce plastic waste
Plastavfall: Slik forplikter vi oss til resirkulerbarhet

Men når produkterne er sendt ud til forbrugerne, findes der i dag systemer, der kan sørge for at værdifulde ressourcer ikke smides ud, men i stedet bliver brugt til at fremstille nye produkter. Det er en af de måder, vi har forpligtet os til at gøre vores produkter genanvendelige. Det gælder også for de produkter, I fremstiller.

Vi har en pligt til at genbruge og genanvende. Det er helt naturligt både for os og vores kunder. Når vi udvikler nye produkter, gør vi vores yderste for at bygge genanvendelighed ind i produkternes design, så vidt som det overhovedet kan lade sig gøre.

Når man er kunde hos Primo, kan man stole på, at vi altid strækker os langt for at gøre vores og vores kunders produkter genanvendelige. Bæredygtighed skal tænkes ind helt fra de tidligste faser i udviklingsarbejdet, og det er vigtigt, ikke blot for vores CSR-indsats og vores brand, men også for jeres.

Fremstilling af råmaterialer koster masser af energi

Selv om den tit kan måles i årtier, har ethvert plastprodukt en begrænset levetid. Langt størstedelen af den energi, der går til at fremstille et plastprodukt, forbruges i fremstillingen af råmaterialet.

Når man genbruger et plastmateriale, fjerner man så at sige det oprindelige energiforbrug fra ligningen, hvilket gør genanvendelse af plastprodukter til en fremragende ide ud fra tanken om bæredygtighed.

Samtidig holder man også plastmaterialet væk fra miljøet og genbruger en værdifuld, oliebaseret ressource maksimalt. Men det kræver, at der findes systemer, der kan gøre det muligt at indsamle, sortere, rense og genanvende materialet.

PVC-genbrug på den helt store skala

En af de største fordele ved termoplastmaterialer som PE, PP og PVC er at de kan genanvendes uden at deres værdi forringes. Det gælder især PVC, som er et materiale, der i årtier har kæmpet mod sit eget dårlige rygte. Undersøgelser hos rørproducenter har dokumenteret, at et PVC-baseret produkt kan knuses, smeltes om og ekstruderes til et helt nyt produkt uden ringeste tab af produktkvalitet – ikke én gang, men fem gange. Det er blot et af mange eksempler på, at plastmaterialer er overordentligt velegnede til at blive genanvendt – faktisk langt mere end de fleste materialer.

I Danmark har Primo og fire andre førende plastproducenter etableret et system, der skal gøre det let for entreprenører at skaffe sig af med udtjente PVC-produkter fra byggeriet. Det drejer sig typisk om drænrør, kloakrør, tagplader, vinduesprofiler m.m., som ofte er produceret af ekstruderet PVC. Systemet kaldes WUPPI og gør det muligt for kommunale og private virksomheder at bortskaffe PVC korrekt og bæredygtigt.

I andre europæiske lande findes der lignende organisationer, som arbejder tæt sammen med affaldsselskaber. Det kan f.eks. være RecoMed i Storbritannien og VinyLoop i Italien.

WUPPI og andre europæiske indsamlingssystemer er alle med i VinylPlus, som er den europæiske plastindustris PVC-genbrugsordning. Målet er at indsamle og genanvende 800.000 tons PVC i EU inden 2020 – og det er et mål, der er inden for rækkevidde.

Læs mere på www.wuppi.dk

Også for andre plasttyper

Selv om alle termoplasttyper i princippet kan genanvendes, er det hovedsageligt PVC og PE fra industriel produktion, der bliver indsamlet og genanvendt i praksis. Siden Kina for nyligt besluttede at bremse for al import af plastaffald, har den europæiske plastbranche og genanvendelsesindustri fået travlt med at etablere systemer, der kan sende al plastaffald ind i et cirkulært og bæredygtigt kredsløb.

Her er tale om en trend, der kommer til at sætte fart på investeringerne i bæredygtigt plastgenbrug i Europa nu og i mange år fremover. En af de største udfordringer bliver at finde et system, der gør det muligt at indsamle og genanvende plast fra husholdningerne.

I EU som helhed bliver cirka 31 % af al plastaffald indsamlet og genanvendt – men der er meget store regionale forskelle med lande som Sverige, Norge og Tyskland som duksene. Fra Primos side vil vi fortsætte vores samarbejde med nuværende og fremtidige genanvendelsesinitiativer – både for at skåne miljøet, men også for at bevare plast som en værdifuld ressource.

Sources: Nordisk Wavin, WUPPI, VinylPlus, Plastics Recyclers Europe

Om Primo 

Det danske konsernet har hovedkontor i København og salgs- og produksjonsaktiviteter på 11 steder i Europa og Kina. Konsernet har i dag 980 ansatte og en omsetning på 205 millioner euro (per 31.12.2022). Selskapet ble grunnlagt og eies av familien Grunnet og har siden starten i 1959 spesialisert seg på å designe og produsere kundespesifikke profilløsninger i plast.